Psykoterapeut Daniel Cremonini - Komplexa Världar

Både och istället för antingen eller - en podd om integrativ medicin och hälsa - Un pódcast de Integrativ Medicin

Daniel Cremonini är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning i KBT och har sin bas i anknytningsteori. Daniel är också utbildad i Dynamic Attachment Interwiev (DMM), som det i Sverige bara finns ett fåtal som är utbildade i. Det gör honom till något av en expert för förståelse för anknytningsteori och hur vi kan använda den för att förstå hur och varför människor relaterar till varandra som de gör. Daniel är också vidare utbildad i traumafokuserad terapi och dess olika metoder, såsom EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing), schematerapi och hypnos. Förutom allt detta har han gedigna kunskaper inom processinriktat ledarskap samt riskbruk och missbruk. Ett specialområde för Daniel är ”Anger Management”, där behandlingens fokus är aggressionsrelaterade problem. Förutom detta har Daniel lång erfarenhet som chef inom vård och behandling på HVB-hem (Hem för vår eller boende) samt inom öppenvården där målgruppen är ungdomar med psykosociala problem, missbruk och kriminalitet. Idag handleder Daniel vårdgrupper inom dessa områden. I detta samtal kommer vi in på det faktum att Daniel har och har haft en ”fot i flera världar”, både utifrån sin egen uppväxt, uppväxtmiljö, påbrå från annan kultur samt genom sitt yrkesliv och de områden han valt att arbeta inom. Detta har givit honom en gedigen kunskap av det vi kan kalla ”kulturkompetens”, vilket han applicerar på de komplexa världar han valt att verka inom. Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd! ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Visit the podcast's native language site