04. At slå sig på livets tempo. Hvordan rejser vi os igen på en holdbar måde?

Det Hele Menneske - Un pódcast de Ditte Hvid

Categorías:

I samtalen med Rikke taler vi om noget, som mange oplever i dag: nemlig at slå sig på livets tempo og følelsen af en "kæmpen sig igennem hverdagen". Rikke er pædagog og har af flere omgange været sygemeldt, fordi presset har været for stort i hverdagen.Både Rikke og jeg har været på en rejse, der har åbnet vores øjne for stressens og overstimuleringens konsekvenser. Og vi her erfaret, at det at genfinde forbindelsen til kroppen ikke bare er vigtigt – det er afgørende, ligesom det er vigtigt at opdage egne "styresystemer" og med små skridt være nysgerrige på, hvordan vi kan gøre op med nogle af de mønstre, der har været med til at "banke os ned" og give ubalancer. Vi deler egne erfaringer fra hverdagen og hvilke erkendelser disse udfordrende situationer som sygemelding og/eller stress har givet os, og hvordan vi hver især er undersøgende på, hvordan vi kommer godt videre i livet og får skabt en holdbar og bæredygtig måde at leve og være i verden på. Connect med Rikke på instagram: rikkerojkjaer og følg hendes tanker om Den Stille HverdagsrevolutionConnect med Ditte på instagram: ditte.hvidSe mere på www.dittehvid.dk Du kan tage en gratis Human Design test og få indblik i din energitype. Testen hjælper dig til at forstå dig selv og hvordan du former dit liv, så det passer til den, du er. https://dittehvid.dk/human-design-e-bog/Henvendelse til [email protected]

Visit the podcast's native language site