06. Navigering gennem moderskabets sårbarhed og styrke og hvordan vi vælger autentisk, så familielivet bliver bæredygtigt

Det Hele Menneske - Un pódcast de Ditte Hvid

Categorías:

Jeg taler med Rikke Cæsar, der er mor og psykolog, om moderskabets mange komplekse facetter. Vi deler personlige erfaringer med vores egne sårbarheder som mødre og vigtigheden af at normalisere det lys og mørke, som moderskabet indeholder.Vi taler om udfordringerne ved at skabe et bæredygtigt familieliv, hvor både børn og mødre trives, og hvordan rejsen ind i moderskabets kæmpe omvæltninger er en mulighed for at komme mere autentisk til stede i det, vi mærker. Connect med Rikke Cæsar på instagram og følg hendes arbejde med at støtte mødre: rikkecaesarConnect med Ditte på instagram: ditte.hvidSe mere på www.dittehvid.dk Henvendelse til [email protected] Design er et redskab der kan hjælpe dig utrolig meget i dit moderskab, både til at forstå egne mønstre men ikke mindst hvordan dine børn fungerer. Du kan tage en gratis Human Design test og få indblik i din energitype men også dine børns typer, hvilket vil hjælpe dig til at skabe et bæredygtigt familieliv der tager højde for familiemedlemmernes forskelligheder. https://dittehvid.dk/human-design-e-bog/

Visit the podcast's native language site