Inläst: Per-Olof Wikström: Värderingar är viktigast

Kvartal - Un pódcast de Kvartal

Hur viktig är moral, och vad spelar uppväxtförhållanden för roll för risken för kriminalitet? Kvartal har träffat kriminologen Per-Olof Wikström, som är aktuell med en ny bok om brott och omständigheter. Av Henrik Höjer Inläsare: Magnus Thorén

Visit the podcast's native language site