1. Från titelhora till självacceptans, utveckling och ett liv i frihet

Uppåt Framåt - Un pódcast de Sebastian Berg

I första avsnittet pratar vi om varför det är hjärndött att vara en slav under sin titel och varför det är livsviktigt att bryta sig loss från vad folk tycker och tänker om dig. Vi delar våra insikter och ger er en sneak peek av vår egen resa mot självacceptans och frihet. Så, häng med oss när vi utforskar vägen mot ett liv utan titelboja och låt oss växa tillsammans! Klipps av Victor Ganguly

Visit the podcast's native language site